Mijn diepgaande methodologie in kunstgeschiedenis - Jean Luc Angrand

Mijn diepgaande methodologie in kunstgeschiedenis - Jean Luc Angrand

De werken van de meesters van de Italiaanse Renaissance bieden een rijkdom aan details die zich uiten in twee hoofdvormen van interpretatie: de oppervlaktelezing en de hermetische lezing.

De oppervlaktelezing: Deze vorm, ook wel de academische lezing van de 20e eeuw genoemd, is degene die de goedkeuring heeft gekregen van academies en universiteiten. Het wordt veelvuldig onderwezen op scholen en universiteiten en overheerst in de beschrijvingen van werken in kunstgeschiedenisboeken.

De hermetische lezing: Deze interpretatie wordt vaak bondiger behandeld in academische teksten. Het richt zich op subtiele motieven en kleine details die in schilderijen zijn ingevoegd om het verhaal te verrijken.

Voorbeeld: De Mandorle, een schelp voorstellend en met name de Sint-Jakobsschelp, wordt geassocieerd met de godin Venus en de Maagd Maria. Het symboliseert ook het inwijdingspad van de alchemisten en is een perfect voorbeeld van deze dubbele interpretatie. Referentie: De geboorte van Venus door Sandro Botticelli, rond 1485.

Er zijn veel iconografische woordenboeken die gedetailleerde uitleg geven over deze symbolen. Mijn werken zijn ontworpen om kunstgeschiedenisstudenten te helpen deze methodologie onder de knie te krijgen of gewoon om de nieuwsgierigheid van kunstliefhebbers te prikkelen.

Mijn unieke bijdrage: Ik streef ernaar de verborgen symbolen in kunstwerken te belichten, vaak van alchemistische, astrologische, kabbalistische of mythologische oorsprong. De combinatie van deze symbolen onthult vaak een parallel verhaal, opzettelijk verborgen door de kunstenaar, dat de oppervlaktelezing kan aanvullen of tegenspreken.

Neem bijvoorbeeld "De heilige Anna" van Leonardo da Vinci. Op het eerste gezicht toont het een vroom beeld van Jezus spelend met een lam, vergezeld door zijn moeder Maria en zijn grootmoeder Anna. Echter, een diepere analyse onthult een alchemistische ondertoon die duidt op goddelijke bevruchting, met een gedurfde interpretatie gerelateerd aan Sint-Jan de Doper - een perspectief dat sommigen als ketterij zouden kunnen beschouwen.

Dezelfde uitdagende geest is zichtbaar in zijn twee versies van "De Maagd van de Rotsen", tentoongesteld in het Louvre in Parijs en de National Gallery in Londen.

Ik pas deze methodologie met passie en precisie toe op tal van werken, en de resultaten spreken voor zich. Maar zoals altijd nodig ik u uit om zelf te oordelen.

Om meer van mijn werken en analyses te verkennen, klik hier op de link.
https://jeanlucangrand.com/collections/e-books-in-niederlandischer-version-jean-luc-angrand

Retour au blog

Laisser un commentaire