De Mona Lisa - interview met Jean Luc Angrand

De Mona Lisa - interview met Jean Luc Angrand

Cindy Dupuis (CD) : Goedemorgen Jean Luc Angrand, kunt u ons iets vertellen over uw interpretatie van de MONA LISA van Leonardo da Vinci?

Jean Luc Angrand (JLA) : Het is een schilderij van een vrouw gezeten op een troon. Ze draagt een sluier op haar hoofd en ze lacht op een vreemde manier.

Op de achtergrond zien we een verlaten, bijna maanachtig landschap. Tot zover de meeste beschrijvingen.

Mijn interpretatie is dat wat op de voorgrond een vrouw lijkt te zijn, dat niet echt is! Het gaat hier om de hermafrodiet.

De hermafrodiet vertegenwoordigt voor de alchemisten een mythisch wezen dat de perfecte samensmelting is van de vrouwelijke en mannelijke principes.

Een Griekse mythe vertelt dat Zeus, de oppergod van de Olympus, het eerste menselijke ras in tweeën splitste omdat hun macht een bedreiging vormde voor de goden.

Het eerste menselijke ras was dus zowel man als vrouw; hermafrodieten.

Door deze gewelddadige actie van Zeus ontstond de mensheid, gescheiden in twee geslachten; Leonardo verenigt het vrouwelijke en mannelijke principe opnieuw. Een alchemistische bruiloft.

Op de voorgrond toont Leonardo dus de hermafrodiet, die de eerste mensheid vertegenwoordigt die gezondigd heeft en werd gestraft door Zeus, de oppergod van de Grieken/God voor de Christenen.

Michelangelo, een andere reus van de schilderkunst, heeft ook naast elkaar de heidense godheden en de bijbelse profeten in de Sixtijnse Kapel geplaatst; Leonardo gaat nog een stap verder, hij fuseert Adam en Eva in de Mona Lisa tot een hermafrodiet.

Zoals u begrijpt, waren deze grote Italiaanse Renaissanceschilders dol op het trekken van parallellen tussen het antieke verhaal en het bijbelse verhaal. Leonardo trekt dus de parallel met Adam en Eva die uit het Paradijs werden verdreven. Ook zij hadden zwaar gezondigd.

Hij wil hier aangeven dat de nakomelingen van Adam en Eva wraak nemen op God dankzij de wetenschap; het ultieme blasfemie!

Hij vermengt dus dit bijbelse verhaal met het alchemistische protocol dat de vrouwelijke en mannelijke principes, gescheiden door de god Zeus, verenigt.

De alchemistische calcinatie, aangeduid door het landschap en de stap van het alchemistische protocol genaamd Hermaphrodite, leidt normaal gesproken tot de creatie van de Steen der Wijzen; voor Leonardo is de Steen der Wijzen de mensheid zittend op een troon; het ultieme blasfemie!

Het ultieme blasfemie van Leonardo was om dit antieke wezen, de hermafrodiet, arrogant op een door de menselijke wetenschap gewonnen troon te laten zitten. Een wetenschap die volgens hem vroeg of laat de alchemie zou overtreffen of verbeteren.

Dit arrogant lachende wezen vertegenwoordigt filosofisch gezien gewoon de mensheid: een mensheid die door haar wetenschappelijk genie opnieuw een hermafrodiet is geworden; Adam en Eva triomferend. Transhumanisme avant la lettre; het ultieme blasfemie!

Het is blasfemie omdat de mensheid in dit werk niet langer het joods-christelijke pad volgt dat haar naar de eeuwige Vader zou moeten leiden; ze durft Gods troon te grijpen! Het ultieme blasfemie!!!

CD : Dank u wel, Jean Luc Angrand, voor deze kennisdeling. JLA : Dank u voor het interview.

https://jeanlucangrand.com/products/het-ultieme-godslastering-leonard-da-vinci?pr_prod_strat=collection_fallback&pr_rec_id=7e485f672&pr_rec_pid=8543182127444&pr_ref_pid=8543277416788&pr_seq=uniform

-----------

Vertaling gedaan door CHATGPT

Retour au blog

Laisser un commentaire