Beeldhouwer Michelangelo/Mozes - interview met Jean Luc Angrand

Beeldhouwer Michelangelo/Mozes - interview met Jean Luc Angrand

Cindy Dupuis (CD): Goedemorgen Jean Luc Angrand, in uw boek "Ik ontcijfer meesterwerken" heeft u het beeld van Mozes, gemaakt door Michelangelo, ontcijferd.

Jean Luc Angrand (JLA): Ja, er is meer in dit beeld dan alleen Mozes. Op het eerste gezicht lijkt het een beeld van de profeet Mozes, en dat is inderdaad het geval in een gewone lezing.

Maar we bevinden ons hier in een periode van de Italiaanse kunstgeschiedenis, de Renaissance, waarin kunstenaars graag hermetische codes in hun werken verwerkten. Vaak moet hun werk dus dubbel geïnterpreteerd worden; dit is hier het geval met de buitengewone Michelangelo.

Duidelijk is dat het personage van Mozes hier niet alleen bijbels, maar ook antiek is geïnterpreteerd. Mozes is ook Hercules, de Griekse halfgod, zoon van de oppergod Zeus.

Soms voegden kunstenaars ook verborgen zodiakale tekens toe aan hun werken; Michelangelo deed dit voor dit werk. Al deze codes zijn eenvoudig, maar onzichtbaar voor mensen die niet vertrouwd zijn met het hermetisme van die tijd en de esoterische grammatica.

CD: Hoe kunnen we deze esoterische grammatica zien?

JLA: Laten we het vergelijken met wiskunde om het begrip te vergemakkelijken. Herinner je je nog dat je op school een te complexe breuk kreeg en je leraar vroeg om het te vereenvoudigen voor de berekening?

Dit beeld toont in een gewone lezing Mozes, plotseling verstijfd van angst en bewondering bij het zien van de brandende struik (manifestatie van God) op de berg Sinaï. Een mentale toestand genaamd "Noun final" in de kabbalistische dimensie van het jodendom.

Waarschijnlijk inspireerde de houding van Michelangelo's beeld Botticelli voor zijn schilderij Pallas en de Centaur, met een Centaur/Mozes en een Pallas/De Maagd. Zie de beschrijving van dit schilderij in dit boek "Ik ontcijfer meesterwerken".

Het beeld van Mozes draait zijn gezicht naar een hoog raam (tegenwoordig gesloten), waardoor de zon op zijn helderst was rond het middaguur. Michelangelo liet de zon op zijn hoogtepunt waarschijnlijk de rol van de brandende struik spelen, die het gezicht van de profeet verlicht.

CD: Waarom heeft Mozes horens?

JLA: In de Joodse kabbala symboliseren de hoorns het plotselinge besef van de aanwezigheid van de Eeuwige, de Noun final. Daarom heeft dit beeld hoorns als het de licht van de brandende struik aan zijn rechterkant opmerkt. Mozes is verstijfd van angst en bewondering.

De brandende struik wordt waarschijnlijk gespeeld door een raam dat nu is dichtgemetseld. Veel joden, zoals de historicus Giorgio Vasari, een vriend van Michelangelo, kwamen dit beeld bekijken. Kwamen ze op een specifieke dag van het jaar wanneer het zonlicht door het raam scheen en dit meesterwerk verlichtte?

CD: Zit Jezus ook in het beeld? Hoe ben je tot die zekerheid gekomen?

JLA: U zult begrijpen waarom het beeld zit; het is fundamenteel.

Meer dan vijfentwintig keer staat in de Bijbel dat Jezus stierf en weer opstond om uiteindelijk aan de RECHTERHAND van zijn Vader, God, te gaan zitten.

"De HEER zegt tegen mijn Heer: 'Zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden tot een voetenbank voor je maak.'" - Psalm 110(109)

Wat zie je? Concentreer je. Zie je Mozes zitten?

Op het eerste gezicht ja, dat klopt! Het is inderdaad Mozes die de brandende struik (Noun final) met verbazing bekijkt.

Het is ook Jezus die naast zijn vader in de hemel zit; door deze houding verandert Mozes plotseling in Jezus, wat helemaal niet overeenkomt met het verhaal van het Oude Testament.

Jezus kijkt dus naar zijn vader, de Eeuwige, als hij aan zijn rechterhand zit. Dat is de reden waarom het beeld op een troon zit. Een Christelijke houding.

Dit is overigens de eigenaardigheid die Sigmund Freud sterk intrigeerde toen hij het analyseerde.

"Een beroemd schilderij van Parmigianino in zijn geboortestad toont Mozes zittend, bovenop de berg, en de tafels weggooiend, terwijl het bijbelvers uitdrukkelijk zegt dat hij ze aan de voet van de berg heeft gebroken. Alleen al de voorstelling van een zittende Mozes komt niet overeen met de tekst van de bijbel en lijkt eerder de experts te geven die schatten dat het beeld van Michelangelo niet probeerde om een bepaald moment in het leven van de held vast te leggen." Sigmund Freud, 1914, De Mozes van Michelangelo

CD: Het is fascinerend. Zijn er nog andere verborgen codes?

JLA: Er is ook een enorme Ster van David in het graf waarvan het beeld deel uitmaakt, maar dat zou te lang zijn om uit te leggen.

CD: Dit alles staat in uw boek. Dank u wel Jean Luc Angrand voor het delen van uw kennis.

JLA: Ik dank u, Cindy.

https://jeanlucangrand.com/products/ik-ontcijfer-meesterwerken-episode-2
---------------------------

Vertaling gedaan door CHATGPT
Retour au blog

Laisser un commentaire